Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność DPS w Koszalinie

1)   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)

 

2)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 734).

 

3)   Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)   

Wytworzył:
Ewelina Panek
(2015-08-09)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2015-08-09 17:23:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2018-07-13 13:05:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki