☰ Menu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZIELONY TARAS" W KOSZALINIE
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klub

Klub Senior+

Klub „Senior +”

ul Łużycka 32

75-113 Koszalin

tel. (+48) 94 717 09 19

 

 

Adresaci oferty:

 

 • osoby od 60 roku życia – 20 miejsc,

 • będące mieszkańcami Koszalina,

 • osoby samodzielne w zakresie samoobsługi,

 • pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 

 • serdeczną i rodzinną atmosferę,

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, uwzględniając potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych,

 • stworzenie warunków do rozwoju integracji między seniorami,

 • stworzenie warunków do działań samopomocowych, wolontarystycznych,

 • prowadzenie działań na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych,

 • dbałość o warunki do rozwoju samorządności uczestników Klubu,

 • organizację czasu wolnego,

 • działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną,

 • udział w imprezach okolicznościowych, festynach rekreacyjno – sportowych, piknikach, wycieczkach,

 • uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez instytucje kulturaalne miasta,

 • dostęp do zimnych i ciepłych napojów, tj. wody, herbaty, kawy,

 • drobne przekąski przygotowane w ramach treningu kulinarnego.

 

Formy zajęć:

 

 • terapia zajęciowa (m.in. arteterapia, ergoterapia),

 • zajęcia usprawniające ruchowo,

 • trening kulinarny,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • spacery i wycieczki,

 • muzykoterapia,

 • biblioterapia,

 • gry i zabawy edukacyjne,

 • spotkania wykładowe,

 • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe.

 

Do dyspozycji seniorów są:

 

 • sala klubowa wyposażona w stoły z krzesłami, kanapę, fotel, komody i telewizor, odtwarzacz, pełniąca funkcję sali spotkań oraz terapii zajęciowej,

 • aneks kuchenny połączony z pomieszczeniem do terapii kulinarnej, umożliwiające przygotowywanie posiłków oraz dające dostęp do gorących i zimnych napojów, tj. herbaty, kawy i wody,

 • sala komputerowa wyposażona w dwa stanowiska komputerowe,

 • dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • szatnia.

 

Pobyt i udział w zajęciach Klubu jest bezpłatny.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior +” w Koszalinie wraz z załącznikami,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Klubie.

 

Dokumenty do pobrania, dostępne są na stronie internetowej: www.dps.koszalin.ibip.pl /zakładka Klub „Senior +”/ wymagane dokumenty, lub w siedzibie Klubu przy ul. Łużyckiej 32.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 • Klub „Senior+”, ul Łużycka 32

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm.,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • Zarządzenie nr 370/1276/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie,

 • Zarządzenie nr 420/1406/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie,

 • Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025,

 • Uchwała nr XVIII/338/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie,

 • Uchwała nr XVIII/339/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Wytworzył:
Agnieszka Balcerzak
(2021-02-18)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2021-02-18 08:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2021-02-18 08:42:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 545889